Z perspektywy szkoły

Podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności i poszerzanie wiedzy jest zarówno prawem jak i obowiązkiem każdego nauczyciela. Nieustanny progres kadry stanowi fundament dobrej szkoły. Szczególną rolę w procesie doskonalenia nauczycieli odgrywają dyrektorzy oraz kierownicy sekcji, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za poziom edukacji w placówce. To bowiem właśnie od nich zależy jakość pracy szkoły i panujący w niej klimat. Doskonalenie jest niezwykle ważne w budowaniu etosu zawodowego nauczyciela, jak i w podnoszeniu poziomu nauczania szkoły. Oznacza to, że przez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożony, wieloaspektowy system.

 

Z punktu widzenia nauczyciela

Ciągłe doskonalenie swojego warsztatu pracy powinno być także naturalną potrzebą nauczyciela, który wykonuje swój zawód z pasją i radością. W przypadku szkół muzycznych, będących placówkami artystycznymi nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale także dobrych praktyk dotyczących pracy na instrumencie oraz zamiłowania do muzyki. A tym ucznia może zarazić pedagog, który swoją postawą pokazuje jak ważna jest systematyczna praca nad sobą. 

 

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom

Impresariat Muzyczny Jan Romanowski wychodzi naprzeciw wszystkim tym potrzebom. Jako aktywni zawodowo i artystycznie nauczyciele - muzycy znamy realia tej pracy, wiemy z jakimi trudnościami się ona wiąże. Posiadamy także wiedzę i umiejętności, które pomagają się uporać z większością problemów technicznych, wykonawczych, intonacyjnych itp. Pragniemy się tym z Państwem podzielić, dlatego przygotowaliśmy ofertę warsztatów doskonalących dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych w ramach pozaszkolnych form edukacji.

 

Temat skrojony na miarę

Nasze warsztaty dają inne spojrzenie na edukację. Bogaty wachlarz tematyczny oraz elastyczność doświadczonych wykładowców zapewniają indywidualne podejście. Punktem wyjścia wszelkich naszych działań w szkołach jest rzetelna analiza sytuacji i diagnoza faktycznych, realnych potrzeb i specyficznych problemów. Zapraszając naszych wykładowców do swojej placówki, macie Państwo pewność, że zajęcia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, sekcji a co za tym idzie - szkoły.

 

Nowoczesne formy szkoleń

Wyróżnia nas forma prowadzenia warsztatów, w czasie których zawsze dbamy o przyjazną i otwartą atmosferę zajęć. Dzięki temu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie szczerze odkrywają przed prowadzącymi nurtujące ich trudności. Dobry klimat w trakcie zajęć sprzyja odbieraniu i przyswajaniu informacji, będących niejednokrotnie małymi „rewolucjami”. Praktykujemy różne formy doskonalenia. Najczęściej bywają to wykłady i lekcje otwarte. Bardzo cenimy sobie także innowacyjną formę pracy w kameralnym gronie: uczeń, nauczyciel i wykładowca. W klasie, bez spojrzeń i uwag obcych osób, praca nad problemami jest jeszcze bardziej efektywna. Staramy się by każdy warsztat, każdy poruszany temat był pretekstem do dyskusji. Tak by pobudzić wyobraźnię i zapał do samodzielnego zgłębiania tematu. Co najważniejsze - wspomagamy rozwiązywanie problemów, nie wyręczamy i narzucamy rozwiązań. Każdy uczeń, nauczyciel, sekcja i szkoła są traktowane podmiotowo, każdy odgrywa autonomiczną rolę.

 

Doświadczeni pedagodzy

Przykładamy ogromną wagę do tego, by o naszych wykładowcach nie mówiły tytuły naukowe. Najlepszą wizytówką są dla nich osiągnięcia ich uczniów na konkursach krajowych i międzynarodowych. To właśnie one świadczą o skuteczności realizowanych przez nich metod i sposobów pracy. Dlatego mają oni śmiałość wystąpić przed Państwem by uczyć jak efektywnie uczyć. 

 

Stała współpraca

Doskonalenie postrzegamy jako proces. Mamy świadomość tego, że skuteczność prowadzonych warsztatów buduje ich systematyczność i logiczne powiązanie tematyczne. Każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły jest elementem rocznego planu wypracowanego przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną na bazie zdiagnozowanych potrzeb placówki. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową dla szkół zainteresowanych cykliczną współpracą. 

  

Poza tym... 

Oprócz warsztatów realizowanych na terenie szkoły organizujemy także wydarzenia, na które zapraszamy nauczycieli z całej Polski. Chcemy w ten sposób dać się poznać oraz umożliwić Państwu zdobywanie nowych doświadczeń i znajomości. Uczestnictwo w warsztatach doskonalących jest niezwykle istotne w zdobywaniu awansu zawodowego, dlatego wystawiamy także zaświadczenia oraz podbijamy delegacje. Udział w tego typu wydarzeniach jest niezbędny do orientacji w nowych podejściach i trendach nauczania.

  

DSC08037
DSC08047
DSC08066
DSC08070
DSC09555
DSC09568
DSC09583
IMG_1635
IMG_1654
IMG_1665
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10