Warsztaty doskonalące

dla dyrektorów, kierowników i nauczycieli

 

 

Prowadzący: Jan Romanowski

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

  • Organizacja imprez kulturalnych w ramach promocji placówki.
  • Szkoła Muzyczna jako niezbędny podmiot w lokalnych strukturach – kreowanie wizerunku.
  • Promocja szkoły z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacji.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez rozwój własny i ucznia.
  • Organizacja czasu pracy w ramach indywidualnych zajęć z uczniem. Relacja ucznia i rodziców jako “klientów” w odniesieniu do nauczyciela i szkoły.
  • Styl nauczania, czyli jak kreować sylwetkę nauczyciela.
  • Rola nauczyciela w przygotowaniu uczniów do występów publicznych jako niezbędny element w edukacji.