Warsztaty doskonalące

dla skrzypków i altowiolistów

 

 

Prowadzący: Jan Romanowski

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • Nowe trendy w stylistyce barokowej - za i przeciw.
 • Muzyka barokowa jako ważny etap w kształceniu muzycznym na przykładzie problemów wykonawczych w XII Fantazjach G.Ph. Telemanna.
 • Problemy wykonawcze w Sonatach i Partitach J.S. Bacha.
 • Problemy wykonawcze w Suitach wiolonczelowych J.S. Bacha w transkrypcji na altówkę.
 • Gamy jako materiał do pracy nad rozwojem prawej i lewej ręki u skrzypka.
 • Metody pracy nad intonacją i artykulacją. Problemy wykonawcze w 42 Etiudach R. Kreutzera.
 • Artykulacja w grze skrzypcowej na przykładzie 40 wariacji O. Ševčíka.
 • Techniki prawej ręki skrzypka, rodzaje smyczkowań.
 • Metodyka codziennego ćwiczenia gry na skrzypcach, sposoby i techniki pracy.
 • Rola nauczyciela w przygotowaniu uczniów do występów publicznych jako niezbędny element w edukacji.
 • Praca z uczniem nad nowym programem – umiejętność doboru właściwego repertuaru dopasowanego do zainteresowań i zdolności ucznia, sposoby ćwiczeń, motywacji.
 • Przygotowanie uczniów do konkursów muzycznych.

 

NOWOŚĆ! Pionierskie warsztaty interdyscyplinarne: prowadzone przez muzyka i pedagoga - Jana Romanowskiego we współpracy z dyplomowanym fizjoterapeutą - Anną Cygańską.

Temat: Ergonomia gry na skrzypcach i altówce - prawidłowa postawa, choroby zawodowe, rehabilitacja.