Warsztaty doskonalące

dla wokalistów - śpiew solowy

 

 

Prowadzący: Barbara Mądra-Bednarek

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

  • Zastosowanie podstawowych elementów techniki wokalnej w wybranych utworach.
  • Interpretacja polskiej pieśni artystycznej.
  • Interpretacja obcojęzycznej liryki wokalnej ze szczególnym uwzględnieniem pieśni francuskiej.
  • Problemy wykonawcze w ariach starowłoskich.
  • Arie operowe od romantyzmu do współczesności -koncepcje interpretacji.
  • Stylistyka utworów wokalnych W.A. Mozarta.