mgr Łukasz Kierończyk

 

altowiolista, pedagog


nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu

pierwszy altowiolista opery w Poznaniu

Jest absolwentem Poznańskiej Szkoły Talentów w klasie Lecha Bałabana. Grę na altówce studiował w Hochschule für Musik w Würzburgu (Niemcy) pod kierunkiem prof. Reinera Schmidta oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Zbigniewa Czarnoty. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, doskonaląc swe umiejętności u Stefana Kamasy, Petru Monteanu, Niklasa Schmidta, Claude Lelonga i Bartosza Bryły.

Stale współpracuje z Orkiestrą Kameralną Narodowego Forum Muzyki Leopoldinum we Wrocławiu a także z Orkiestrą Collegium F prowadzoną przez prof. Marcina Sompolińskiego w charakterze pierwszego altowiolisty. Obecnie poza działalnością kameralną, jest pierwszym altowiolistą Orkiestry Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz pedagogiem w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Jego absolwenci są studentami prestiżowych europejskich uczelni muzycznych. Brał udział w pracach jury przesłuchań CEA