Warsztaty doskonalące

dla dyrektorów, kierowników i nauczycieli w zakresie zarządzania szkołą muzyczną

 

 

Prowadzący: Joanna Karpacz-Kowalkowska

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

  • Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
  • Rola kierowników sekcji w zarządzaniu placówką.
  • Projektowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi.
  • Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
  • Nowe technologie a szkolna rzeczywistość.
  • Prawo a rzeczywistość.