oferta WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH

dla nauczycieli, rady pedagogicznej i uczniów w swojej szkole!

Różne specjalności, szeroki wybór tematów, elastyczne terminy - skontaktuj się z nami +48 881 771 333

 

I. Projekt 3 w 1

to propozycja kompleksowych warsztatów doskonalących realizowanych w Państwa szkole.

Projekt obejmuje:

- otwarte lekcje indywidualne dla skrzypków uczniów szkoły muzycznej I st. prowadzone przez mgr Maria Murawa-Fraska

- otwarte lekcje indywidualne dla skrzypków uczniów szkoły muzycznej II st. prowadzone przez dra Jan Romanowski

- otwarte lekcje indywidualne dla altowiolistów uczniów szkoły muzycznej I i II st. prowadzone przez mgra Łukasz Kierończyk

- wykład dra Jana Romanowskiego

- wykład mgr Marii Murawy-Fraski

- wykład mgra Łukasza Kierończyka

Każdy z prowadzących przeprowadza lekcje z maksymalnie trzema osobami. Mogą w nich uczestniczyć inni uczniowie, nauczyciele i rodzice w charakterze obserwatorów.

Projekt jest realizowany równolegle - jednego dnia przez wszystkich wykładowców.

PROMOCJA! Koszt udziału w projekcie wynosi 1200 zł + koszty podróży.

Zaprosiliśmy do współpracy w tym projekcie pedagogów, których efekty pracy doceniane są na konkursach krajowych i międzynarodowych. Ich absolwenci podejmują także studia na uczelniach muzycznych w kraju i za granicą. 

Nasi wykładowcy posiadają wiedzę i doświadczenie, a także zdolność przekazywania tych umiejętności młodym artystom. 

 

II. Warsztaty doskonalące

prowadzone przez dra Jana Romanowskiego to spotkanie w skład którego wchodzą lekcje otwarte dla skrzypków oraz wykład (dla nauczycieli i uczniów lub rad pedagogicznych)

Tematyka wykładu zależy od Państwa. Można ją wybrać z listy dostępnej na stronie internetowej warsztaty.janromanowski.eu lub zaproponować temat/problem, który jest najbardziej aktualny w Państwa szkole.

Koszt warsztatów wynosi 1200 zł + koszty podróży.

 

III. Cykl warsztatów

prowadzonych przez dra Jana Romanowskiego obejmuje cztery dni warsztatów rozłożone na cztery odrębne spotkania (po dwa na semestr). Jest to oferta skierowana do placówek zainteresowanych stałą współpracą, mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz poziomu kształcenia w szkole. Regularne spotkania z jednym konsultantem pomagają osiągać zdecydowanie lepsze efekty. Na każde spotkanie składać się mogą lekcje otwarte dla skrzypków oraz wykłady.

Koszt cyklu warsztatów to 4000 zł + koszty podróży.

 

 

BEZPŁATNE

WARSZTATY DOSKONALĄCE

w roku szkolnym 2019/2010

dla nauczycieli szkół muzycznych

specjalność: skrzypce, altówka

   

15 - 17 listopada 2019 | Zduńska Wola

al. Kościuszki 3 (PSM)

w trakcie Festiwalu FORTE

 

21 - 23 marca 2020 | Poznań

ul. Bydgoska 4 (POSM nr 2)

w trakcie Festiwalu w BAROKOWYM STYLU

 

 

15 - 17 maja 2020 | Zduńska Wola

al. Kościuszki 3 (PSM)

w trakcie Festiwalu PRESTO