Warsztaty doskonalące

dla pianistów akompaniatorów

 

 

Prowadzący: Arnold Dąbrowski

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

  • Praca nad repertuarem sonatowym, skrzypcowo-fortepianowym.
  • Praca nad tzw. repertuarem utworów dowolnych, skrzypcowo-fortepianowych.
  • Problematyka realizacji wyciągów fortepianowych koncertów skrzypcowych, problem vide.
  • Problem realizacji partii fortepianowej wobec partytury, nagrań, etc.
  • Współdziałanie w zespole kameralnym: skrzypce – fortepian.
  • Rozwiązywanie innych problemów na styku: nauczyciel – skrzypek – akompaniator.
  • Czym jest trema i jak z nią żyć?